• Skolmatematik och utvärdering i matematikundervisning ur ett historiskt perspektiv.
  • Didaktiska teorier om matematiklärande och olika matematikdidaktiska skolor.